Formand      Andreas Andersen            

Næstformand         Anni Pedersen                   

Kasserer                Lene Birchløv                  

Sekretær                Bente Kjøller            

          Aktivmedlem       Bente Vogt                            

                              

Suppleanter         

                                    Bodil Møller                                        

Åse Thomsen

                            

                           Revisorer                
                              Rita Pedersen                   

                                Sonja Iskov